Carieră

ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU

Anunt rezultate proba scrisa concurs paza  – Descarca aici

Anunt selectie dosare concurs paza

Nr. 2286/28.11.2019

A N U N Ţ:

    Primăria comunei Tanasoaia, judeţul Vrancea, organizează concurs/ examen pentru ocuparea  următoarei  funcţii  contractuale de executie vacanta:

1.Denumirea funcţiei contractuale de execuție vacanta:

Paznic  - Serviciul public de paza comunala ;

2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIULUI

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în maxim 10  zile lucratoare de  la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  respectiv în perioada 02.12.2019 ora 830 -13.12.2019 ora 1400, la sediul Primăriei comunei  Tanasoaia  judetul   Vrancea şi cuprind înscrisurile prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:    -  20.12.2019 – ora 1000 -proba scrisă;

- proba interviu- va fi comunicata ulterior

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei  Tanasoaia,  comuna   Tanasoaia, jud. Vrancea

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiiilor publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 3 din HG 286/2011,

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Pentru ocuparea functiei de executie de Paznic,  din cadrul Serviciului public de paza comunala – sunt necesare studii generale finalizate  cu diploma de 8 clase.

4.3.Alte condiții specifice :

-  vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei contractuale :  nu este cazul

-  atestat agent de securitate

 

5. Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:

ing. Blanaru Dan Cristian – consilier, clasa I, grad profesional asistent,  e-mail : office@primariatanasoaia.ro, tel/fax:0237 270101, adresa corespondenta: Primaria Tanasoaia, localitate Tanasoaia, Judetul Vrancea, cod postal 627335

FISA POST.

BIBLIOGRAFIE

Calendarul de desafasurare a concursului

Leave a Reply