Carieră

Lista rezultate finale concurs ocupare post vacant, inspector debutant, compartiment agricol.

Rezultate proba interviu concurs 29.07.2019

Rezultate proba scrisa concurs 29.07.2019

Tabel nominal cu rezultatele selectiei dosarelor 10.07.2019 ora 16:00

Proces verbal finalizare perioada depunere dosare

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TANASOAIA

TEL/ FAX 0237 270101; CUI 4297789

PERSOANĂ DE CONTACT : Blanaru Dan Cristian, tel: 0237 270101

Nr. 1083/18.06.2019

 

A N U N Ţ:

    Primăria comunei Tanasoaia, judeţul Vrancea, organizează concurs/ examen pentru ocuparea  următoarelor  funcţii publice vacante:

1.Denumirea funcţiilor  publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I,  grad professional  debutant - Compartiment  agricol;

2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIULUI

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de  la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  respectiv în perioada 19.06.2019 -08.07.2019, la sediul Primăriei comunei  Tanasoaia  judetul   Vrancea şi cuprind înscrisurile prevăzute la art.49 din HG nr.611/ 2008.

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:    -  29.07.2019 – ora 1000 -proba scrisă;

- proba interviu- va fi comunicata ulterior

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei  Tanasoaia,  comuna   Tanasoaia, jud. Vrancea

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiiilor publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Pentru ocuparea functiei publice Inspector, clasa I, grad profesional  debutant, – Compartiment  agricol – sunt necesare studii superioare finalizate cu diploma de licenta in urmatoarele domenii – agronomie sau stiinte administrative

4.3.Alte condiții specifice :

-  vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice :  nu este cazul

 

5. Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:

ing. Blanaru Dan Cristian – consilier, clasa I, grad profesional asistent,  e-mail : office@primariatanasoaia.ro, tel/fax:0237 270101, adresa corespondenta: Primaria Tanasoaia, localitate Tanasoaia, Judetul Vrancea, cod postal 627335

Descarca aici BIBILIOGRAFIA CONCURS/EXAMEN 

fisa_postului_-_inspector_debutant_Registrul__Agricol

Leave a Reply