Carieră

A N U NŢ:

            Primaria comunei Tanasoaia, judeţul Vrancea, organizează concurs/examen pentru ocuparea  funcţiiilor  publice vacante:

1. Denumirea funcţiei  publice de execuție vacante:

  • consilier,  clasa I,  grad profesional   asistent  - Compartiment  financiar-contabil;
  • consilier, clasa I, grad professional asistent  -   Compartiment achizitii publice

 

2. Probele stabilite pentru concurs:    PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIULUI

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de  la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei  Tanasoaia, str. Principala, jud. Vrancea  si cuprind inscrisurile prevazute la art.49 din HG nr.611/ 2008.

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:      03 .09.2018 – ora 10°°-proba scrisă;

 03 .09.2018   - ora 14°° -proba interviu

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei  Tanasoaia,   sat  Tanasoaia,  str. Principala, jud. Vrancea

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiilor publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

- Pentru ocuparea functiei publice  consilier, clasa I, grad profesional   asistent - Compartiment  Financiar-contabil- studii superioare, respectiv studii  universitare, finalizate cu diplomă de  licenta, – domeniul  contabilitate.

- Pentru ocuparea functiei publice consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment achizitii publice – studii universitare, finalizate cu diploma de licenta.

4.3..Alte condiții specifice  :

-  cunoștințe de operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, Power Point) ;

-  abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, e-mail, fax) ;

5.Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:

Tazlauanu Maricica tel: tel:0237 270101; e-mail  - office@primăriatanasoaia.ro

 

Leave a Reply