Carieră

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

PRIMĂRIA COMUNEI TANASOAIA

TEL/ FAX 0237 270101; CUI 4297789

PERSOANĂ DE CONTACT : Blanaru Dan Cristian, tel: 0237 270101

Nr. 1083/18.06.2019

 

A N U N Ţ:

    Primăria comunei Tanasoaia, judeţul Vrancea, organizează concurs/ examen pentru ocuparea  următoarelor  funcţii publice vacante:

1.Denumirea funcţiilor  publice de execuție vacante:

Inspector, clasa I,  grad professional  debutant - Compartiment  agricol;

2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIULUI

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de  la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  respectiv în perioada 19.06.2019 -08.07.2019, la sediul Primăriei comunei  Tanasoaia  judetul   Vrancea şi cuprind înscrisurile prevăzute la art.49 din HG nr.611/ 2008.

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:    -  29.07.2019 – ora 1000 -proba scrisă;

- proba interviu- va fi comunicata ulterior

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei  Tanasoaia,  comuna   Tanasoaia, jud. Vrancea

4. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiiilor publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Pentru ocuparea functiei publice Inspector, clasa I, grad profesional  debutant, – Compartiment  agricol – sunt necesare studii superioare finalizate cu diploma de licenta in urmatoarele domenii – agronomie sau stiinte administrative

4.3.Alte condiții specifice :

-  vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice :  nu este cazul

 

5. Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs:

ing. Blanaru Dan Cristian – consilier, clasa I, grad profesional asistent,  e-mail : office@primariatanasoaia.ro, tel/fax:0237 270101, adresa corespondenta: Primaria Tanasoaia, localitate Tanasoaia, Judetul Vrancea, cod postal 627335

Descarca aici BIBILIOGRAFIA CONCURS/EXAMEN 

fisa_postului_-_inspector_debutant_Registrul__Agricol

Leave a Reply