Informatii publice

Proiect de buget local 2021 click pe link pentru descarcare.

 

Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI TĂNĂSOAIA, titular al planului: „Plan Urbanistic General, Comuna Tănăsoaia, județul Vrancea” propus a fi amplasat în comuna Tănăsoaia, satele Călimăneasa, Costișa, Costișa de Sus, Covrag, Feldioara, Galbeni, Nănești, Vladnicu de Jos , Vladnicu de Sus, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării planului mai sus menționat, in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, fără evaluare adecvata si in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din HG nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de Mediu.

 

Informaţiile cu privire la planul sus menţionat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Tănăsoaia si la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Vrancea.

 

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

 

 

 

 

 

 

NOU !!!!              Proces Verbal Masuri Coronavirus  – Proces Verbal CLSU

 

 

 

 

 

HOTARARE VALIDARE MANDAT PRIMAR 2020

DESCARCA AICI :   PAGINA 1   ,PAGINA 2, PAGINA 3

 

 

 

 

Dispozitie locuri de afisaj electoral  alegeri locale 2020

 

 

 

Buget local initial an 2020

 

 

 

ROMÂNIA

VRANCEA

Primăria Comunei Tănăsoaia

Codul de  identificare fiscală: 4297789                                                                      Nr. 369/18.02.2020

C.P. : 627335

Tel/Fax : 0237270101

Email: office@primariatanasoaia.ro

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tanasoaia, din județul Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5,6,8, începând cu data de 25.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Tanasoaia, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 

 

PRIMAR

Vulpe Romeo

 

ANUNŢ

 

              Primăria comunei Tănăsoaia anunţă toţi cetăţenii interesaţi de acordarea unor facilităţi fiscale ce constau în anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale, pentru contribuabilii care achita :

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 

*Cererea se depune la registratura primăriei Tănăsoaia, dar nu mai tarziu de 15.12.2019.

**Modelul de cererea se gaseste pe site-ul www.primariatanasoaia.ro si la sediul primăriei.

 

Primar,

Vulpe Romeo

 

Cerere accesorii

 

 

 

 

 

 

Delimitare si numerotare sectii votare  alegeri Presedinte 2019

NOU – Lege privind  aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură,
acvacultură şi industria alimentară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt privind ocuparea a doua functii publice vacante ( publicat 24.11.2017)

Continutul anuntului se regaseste in atasamentele de mai jos.

Pentru descarcare , click pe link-urile de mai jos.

Pagina 1 Anunt Pagina 2 Anunt

 

 

Proces verbal privind incheirea perioadei de depunere a dosarelor la conscurs angajare

In urma finalizarii perioadei de depunere a solicitarilor de inscriere la concurs de angajare au fost primite 4 solicitari de informatii privind actele necesare concursului si au fost depuse un numar de 2 dosare in vederea inscrierii la concurs.

Proces-verbal

 

 

 

 

Important , publicat 18.10.2017

Anunt concurs/examen angajare

 

 

 

 

Important anunt privind inchirierea de pajisti catre PFA Maru Alexandru Daniel

Proces-verbal  afisare

 

 

 

 

 

Anunt Important

Anunt public Raport de Mediu

 

 

 

 

 

Anunt important PUG

 

Pug anunt

anunt 

 

 

 

 

 

Anunt Important

Primaria Comunei Tanasoaia, anunta toti contribuabilii ca incasarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 v-a incepe de pe data de 09.01.2017

 

 

 

 

ANUNT CONCURS ANGAJARE . publicat 25.08.2016

ANUNT ANGAJARE SOFER

 

 

BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016